Sveriges första handlingsplan för plast

Regeringen har fattat beslut om Sverige första handlingsplan för plast – 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på miljön och klimatet. Handlingsplanen är ett stort steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna arbetsmöjligheter.