Om Svensk Plast

Svensk Plast samlar värdekedjan kring plasten genom återvinnare, varumärken och plastbranschen. Initiativet startade under 2020 när branschens organisationer – SPIF, IKEM och Polymercentrum tog fasta på medlemmarnas frustration. En frustration som grundar sig i att företag som fokuserar på hållbarhet också utmålas som en del av problemet i den allmänna debatten. Plasttillverkare och värdekedjan ville få utrymme till att berätta om det arbete som redan görs och hur vi bidrar till utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Önskan att skapa ett debattklimat med fokus på rätt material på rätt plats blev grunden till initiativet Svensk Plast. Avsikten med initiativet är att förmedla transparent fakta och kunskap om plast för att verka för en konstruktiv debatt och hållbar plastanvändning i hela värdekedjan.