Plasten förädlar gräset

Alla har väl undrat över de vita bollarna som numer ligger på våra åkrar. Läs mer om vad det är bra för och hur plast kan bidra till att kossorna får näringsrikföda! 

Bollarna heter Ensilagebalar 
Ensilage är en innovativ metod för att bevara och konservera näringen i färskt gräs för användning som djurfoder. Detta görs för att kunna ge djuren foder året runt, även när gräset inte växer. Ensilageprocessen innebär att gräset fermenteras under syrefria (anaeroba) förhållanden och förseglas för att förhindra lufttillträde. För att säkerställa en effektiv konservering används plast, vanligtvis i form av plastfilmer, för att täcka och försegla plansilos eller ensilagebalar. Plasten spelar en avgörande roll i att bevara gräsets kvalitet och näringsvärde. 

Precis som med mat så tjänar plasten syftet att bevara näringen och minska foderförluster (matsvinn), en mycket viktig del för att minska klimatavtrycket.  

Plastens fördelar vid ensilering 

Plasten som används för att täcka och försegla gräs ger flera fördelar. För det första skapar plasten en barriär som skyddar gräset från luftens påverkan. Genom att förhindra syre från att komma åt gräset minskar plasten risken för förluster och mögelbildning. Det bidrar till att bevara gräsets näringsvärde och förhindrar att det förlorar sin smaklighet. Precis som med mat så tjänar plasten syftet att bevara näringen och minska foderförluster (matsvinn), en mycket viktig del för att minska klimatavtrycket.  

För det andra skyddar plasten mot fukt och vattenintrång, vilket håller gräset torrt under lagring. Det är särskilt viktigt eftersom fukt kan leda till försämring av gräsets kvalitet och tillväxt av skadliga mikroorganismer och mögel. Plastens vattentäta egenskaper bidrar därför till att säkerställa att ensilaget förblir friskt och näringsrikt. 

Återvinning av plasten 

En annan positiv aspekt är att plast som används i ensilageprocessen går att återvinna. Efter användning samlas plastfilmen in för återvinning. Merparten återvinns i Sverige och det sker stora investeringar för att öka kapaciteten. Det finns redan ett rikstäckande insamlingssystem, Svepretur, för all lantbruksplast, dit lantbrukare kan lämna sin använda plast för att möjliggöra återvinning av plasten. Idag samlas mer än 95% in av den använda lantbruksplasten och majoriteten återvinns till nya plastprodukter men framför allt så blir den använda balplasten ny balplast. Återvinning av ensilageplasten är ett viktigt steg mot att minska avfall och främja en cirkulär ekonomi inom jordbrukssektorn. 

Sammanfattningsvis  

Plasten spelar en viktig roll i ensilageprocessen genom att skydda och bevara gräsets kvalitet och näringsvärde. Plastens förmåga att fungera som en barriär mot syre, fukt och vattenintrång är avgörande för att säkerställa att ensilage håller sig friskt och näringsrikt för användning som djurfoder. Dessutom kan plasten återvinnas, vilket minskar behovet av fossil råvara och främjar en mer hållbar hantering av ensilageplasten. Att det återvinns och produceras balplast med återvunnet i Sverige är unikt. Få plastprodukter i samhället (både Sverige och globalt) har den nivå av återvinning Sverige har. Nu vet du mer om vad de vita bollarna på åkrarna gör för gräset, fodret och vår mat.  

länkar:  

https://svepretur.se/ 

https://triowrap.com/sv/samarbete-och-innovation/loop-processen/ 

https://triowrap.com/sv/products/triowrap/