Sant eller falskt

Sagt och hört om plast

Med mer kunskap om plast förstår vi bättre hur vi ska hantera den. Vad kan du om plast?


Fråga 1

Falskt

Plast är absolut nödvändig i vissa delar av vårt samhälle, bland annat inom sjukvården som är beroende av sin teknik och utrustning med många plastdetaljer. Många patienter är i behov av pacemaker, astmainhalator, hörapparat eller stomipåse. 

Även grön energi i form av vindkraft och solceller är tillverkade av plastdelar. Kablarna som ser till att vi får energi, internet och telenät till våra hem består delvis av plast. Och tekniken vi dagligen använder – du skulle inte kunna läsa det här utan plast eftersom telefon och dator är beroende av plastdetaljer.

Maten i våra hem håller längre med hjälp av plastförpackningar. Exempelvis gurkan håller sig i två veckor i stället för tre dagar tack vare sitt tunna plastöverdrag. Matsvinnet minskar alltså och det bidrar även till färre transporter.  Sant

Falskt

Fråga 1

Vi kan byta ut all plast och leva helt utan den.

Fråga 1

Vi kan byta ut all plast och leva helt utan den.

Fråga 2

Sant

Vissa typer av plast går att återvinna upp till sju gånger, så länge det inte är förorenat eller har förlorat för mycket av sin kvalitet. Nästan alla organiska material som återvinns förlorar egenskaper vid varje återvinnings cykel. Med kemisk återvinning, som just nu etableras i Sverige, kommer även plast av sämre kvalitet kunna återvinnas och bli till nya produkter. Sant

Falskt

Fråga 2

Plast kan återvinnas fler gånger än de flesta andra material.

Fråga 2

Plast kan återvinnas fler gånger än de flesta andra material.

Fråga 3

Falskt

Större delen av dagens plasttillverkning utgår ifrån fossila råvaror, men inte all. Omkring en procent använder sig av biobaserade råvaror. Just nu forskas det på fler alternativ som ska kunna ersätta de fossila råvarorna. Det handlar om plast från koldioxid, kemisk- och mekanisk återvinning och olika biobaserade råvaror. Några av alternativen som svenska näringslivet undersöker är restprodukter från skog- och jordbruk. Sant

Falskt

Fråga 3

Plast tillverkas endast av fossila råvaror.

Fråga 3

Plast tillverkas endast av fossila råvaror.

Fråga 4

Falskt

När människor paketerar sina matvaror med papperspåsar behöver de fortfarande köpa avfallspåsar i plast. Det innebär att det går åt resurser att köpa både papperspåsar och avfallspåsar. Dessutom är svenska bärkassar av plast gjord i återvunnen plast och den går att återanvända fler gånger än papperspåsen. 

Tygpåsen i bomull anses av många vara det mest miljövänliga alternativet, men vad många glömmer är att framställningen av bomull förbrukar stora mängder vatten och bekämpningsmedel vilket gör att miljöpåverkan är större än för plastpåsen. Forskare menar att bomullspåsen måste användas minst hundra gånger – vissa menar betydligt fler än så – för att ha ett mindre avtryck än plastpåsen. 

Oavsett vilken typ av bärkasse du använder rekommenderar vi att du använder den så många gånger som möjligt. Sant

Falskt

Fråga 4

Papperspåsar och tygpåsar är bättre för miljön än plastpåsar

Fråga 4

Papperspåsar och tygpåsar är bättre för miljön än plastpåsar

Fråga 5

Sant

All plast går att återvinna om vi kombinerar mekanisk och kemisk återvinning. Sant

Falskt

Fråga 5

All plast går att återvinna.

Fråga 5

All plast går att återvinna.

Fråga 6

Sant

Om bilens olika plastdelar skulle bytas ut till alternativa material skulle den bli betydligt tyngre. Det skulle få konsekvenser för säkerheten och körningen, men framför allt sparar det bensin och el, vilket gör skillnad vid varje tankning eller laddning. Koldioxidutsläppen skulle öka om bilarna vägde mer. Sant

Falskt

Fråga 6

En bil skulle väga ca 250 kg mer om plastdelarna byttes ut.

Fråga 6

En bil skulle väga ca 250 kg mer om plastdelarna byttes ut.

Fråga 7

Falskt

En gurka utan plastöverdraget blir dålig efter ungefär tre dagar, medan en gurka som omsluts av tunn plast klarar sig i två veckor. Plast hjälper oss att minska vårt matsvinn. Sant

Falskt

Fråga 7

Plasten på gurkan är helt onödig.

Fråga 7

Plasten på gurkan är helt onödig.

Fråga 8

Falskt

Dessvärre tillverkas inte alla flaskor av återvunnen plast ännu. År 2025 kommer 25% av flaskorna i EU tillverkas av återvunnen plast. Men redan idag finns det vissa flaskor på den svenska marknaden som är tillverkade av upp till 100% återvunnen plast. Sant

Falskt

Fråga 8

Läskflaskor tillverkas helt av återvunnen plast.

Fråga 8

Läskflaskor tillverkas helt av återvunnen plast.

Fråga 9

Sant

I grund och botten är det positivt att plasten inte bryts ner snabbt. Plastprodukterna är framtagna och skapade för att hålla länge och inte gå sönder. En lång livslängd på en produkt är väldigt viktigt för produktens totala miljöpåverkan. Men det är fortfarande otroligt viktigt att plast inte hamnar i naturen. Sant

Falskt

Fråga 9

Det finns fördelar med att plasten inte bryts ner snabbt.

Fråga 9

Det finns fördelar med att plasten inte bryts ner snabbt.

Du hade

Tack för att du deltog i quizzet! Nu vet du mer om plast.