Vad kan du hjälpa till med?

Företag som använder plastprodukter och plastbranschen bär störst ansvar för att plast tillverkas och används på ett ansvarsfullt sätt, men vi alla kan hjälpa till så att plastanvändningen blir mer hållbar. Alla kan tänka på att minska sina inköp, välja rätt varor, återanvända det vi handlar och återvinna det som vi inte längre behöver. Det finns även andra saker du kan tänka på – som inte är lika lätta att ha koll på. 

 

  • Försök att välja plastprodukter som är CE-märkta och plaster som är ofärgade. Färgade plaster är svårare eller omöjliga att återvinna.
  • Var uppmärksam vid köp av plastprodukter utanför EU! EU reglerar hur plaster får tillverkas, medan länder utanför EU inte har lika strikta regler för hur plaster får produceras.
  • Välj produkter som inte blandar plast med andra material, exempelvis papper eller träfiber. Det försvårar eller gör det omöjligt att återvinna produkterna. 
  • Återanvänd dina plastprodukter om möjligt. Kanske kan glasspaketet fungera som förvaring av rester? Eller den där kontorsstolen kanske kan vara till nytta för någon annan? När plasten har gjort sitt, se till att återvinna den på rätt sätt.
  • Sortera din plast rätt! Följ instruktionerna på produktens förpackning. När vi sorterar rätt kan vi öka mängden plast som materialåtervinns.
  • Lämna aldrig plast i naturen eller i haven! Tillsammans kan vi göra skillnad och minska nedskräpning och marin nedskräpning
  • Lär dig mer om plastens liv på Naturvårdsverkets och Livsmedelverkets hemsidor. Där finns rapporter och förklaringar som kan förse dig med fördjupade kunskaper om plast. Du kan också ladda ner appen Plastguiden.