Plast är ett fantastiskt material – så länge det tillverkas, sorteras och återanvänds på rätt sätt. Kanske reflekterar du inte över det men vi använder plast hela tiden.

Om vi inte använde plast alls skulle du inte kunna läsa det här på din dator eller i din mobil. Plast finns i tekniken, i sjukvården och i isoleringen i våra hus.

En värld utan plast skapar fler problem än vad den löser. Samtidigt måste vi förstå utmaningarna och ta ett ansvar för hur plasten hanteras.

01.

Plastens betydelse i samhället

Plastprodukter gör skillnad och underlättar många delar av våra liv – även för miljön och klimatet. Utan plast skulle vi inte kunna producera solceller och vindkraftverk. Vi skulle inte kunna tillverka förpackningar och förvaring för våra matvaror som minskar matsvinnet. Koldioxidutsläppen minskar tack vare att förpackningar av plast väger mindre än alternativa material och även fordonen i sig väger mindre på grund av sina plastdelar, vilket gör att vi sparar bensin och el vid varje tankning eller laddning. Det finns också utmaningar med plast i samhället – tillverkningen och användningen måste bli mer hållbar ur ett miljöperspektiv. Utmaningarna ska tas på största allvar och både branschen och samhället måste fortsätta arbeta för att plasten ska bli mer hållbar.


Din bil skulle väga cirka 250 kg mer om den inte hade plastdelar. Det gör skillnad vid varje tankning eller laddning.

Sjukvården klarar sig inte utan utrustning, teknik och material. Plasten är nödvändig för att fortsätta rädda liv.

Plast ska ingå i ett cirkulärt kretslopp. Nu är det dags att vi tar vårt ansvar. Låt plasten göra rätt.

02.

Plastens resa mot ett cirkulärt liv

En hållbar plastanvändning innebär att plast ska användas på rätt sätt och på rätt plats. Plast ska nyttjas i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden utan läckage. Vi jobbar för att plast ska ingå i ett slutet kretslopp inom en snar framtid och inte längre tillverkas av fossila ämnen.


Det här gör Sverige för en hållbarare plastanvändning

Utvecklar förnybara alternativ till fossil råvara.

Forskningen gör framsteg för att kunna fasa ut fossila råvaror ur plasttillverkningen.

Sätter krav och mål på materialåtervinningen.

Mycket mer plast måste bli till nya plastprodukter i stället för att förbrännas.

Arbetar med att förbättra plastprodukternas design.

Produkter och förpackningar måste tillverkas för att hålla längre, återanvändas och till sist materialåtervinnas.

Utvecklar anläggningar för kemisk återvinning.

Plaster av låg kvalitet kommmer kunna materialåtervinnas till plast av hög kvalitet. Flera anläggningar på olika platser i landet utvecklas och projekteras just nu.

Sant eller falskt

Vad kan du om plast?

03.

Hantera plast med omtanke

Det är viktigt att vi ser till att produkter aldrig hamnar i naturen eller haven – vare sig de är tillverkade av plast eller annat material. Vi måste använda våra resurser och material med omtanke och det finns utmaningar med plast som vi inte får blunda för. Plastbranschen och företag som använder eller säljer plastprodukter bär stort ansvar för att plast tillverkas och används på ett ansvarsfullt sätt. Även du som privatperson har möjligheten att bidra till att plast används mer hållbart.


Några tips för vad du kan göra

Återanvänd dina plastprodukter så många gånger som möjligt.

Kanske kan det gamla glasspaketet förvara mat i frysen? Eller kanske kan kontorsstolen vara till nytta för någon annan? När plasten har gjort sitt, se till att återvinna det på rätt sätt!

Välj produkter som inte blandar plast med andra material.

Till exempel när plast blandas med papper eller träfiber. Det försvårar eller gör det omöjligt att återvinna produkterna. 


Lämna aldrig plast i naturen eller i haven!

Tillsammans kan vi göra skillnad mot nedskräpningen och mikroplaster.

Svensk plast som avsändare

Svensk Plast är ett initiativ som syftar till att utforska hur samhället når en hållbar plastanvändning. Vi vill hjälpa allmänheten och företag som använder plastprodukter samt plastbranschen att utveckla perspektiven kring plast. Genom oss skapas en arena för branschen att diskutera framtidsutsikter. Faktabaserad kommunikation ska driva debatten om hur vi kan nå ett cirkulärt kretslopp för plastens hela livscykel. Vi är rösten som driver frågan om en hållbar förbättring för plasten.


Våra partners


Aktuellt

4 mars 2022

Historiskt avtal mot plastföroreningar

FN:s miljöförsamling tar beslut om avtal för världens plastanvändning.

21 februari 2022

Sveriges första handlingsplan för plast

55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön.